Vogelsoorten

De belangrijkste vogelsoorten die u in uw tuin aan kunt treffen

In dit onderdeel is een lijst van vogels opgenomen met per vogel: de kenmerken, geluid, afmeting, leefgebied, soort nest, voedsel en manier van voeden. Wanneer u wellicht een vogel heeft gezien en u weet niet welke vogel het betreft kunt u met behulp van deze lijst de betreffende vogel misschien terugvinden. Of wanneer u een bepaalde vogel in uw tuin zou willen krijgen kunt u kijken welke nestkast geschikt is of waaruit het voedsel bestaat waarop deze vogel af komt.

Het herkennen van vogels

 • Blauwe Reiger (Latijn: Ardea cinerea)
 • Boerenzwaluw (Latijn: Hirundo rustica)
 • Bonte Vliegenvanger (Latijn: Ficedula hypoleuca)
 • Boomklever (Latijn: Sitta europaea)
 • Boomkruiper (Latijn: Certhia brachydactyla)
 • Bosuil (Latijn: Strix aluco)
 • Bruine kiekendief (Latijn: Circus aeruginosus)
 • Buizerd (Latijn: Buteo buteo)
 • Ekster (Latijn: Pica pica)
 • Gekraagde Roodstaart (Latijn: Phoenicurus phoenicurus)
 • Gierzwaluw (Latijn: Apus apus)
 • Glanskop (Latijn: Parus palustris)
 • Goudhaantje (Latijn: Regulus regulus)
 • Goudvink (Latijn: Pyrrhula pyrrhula)
 • Grasmus (Latijn: Sylvia communis)
 • Grauwe Vliegevanger (Latijn: Muscicapa striata)
 • Groene Specht (Latijn: Picus viridis)
 • Groenling (Latijn: Carduelis chloris)
 • Grote Bonte Specht (Latijn: Dendrocopos major)
 • Grote Lijster (Latijn: Turdus viscivorus)
 • Havik (Latijn: Accipiter gentilis)
 • Heggemus (Latijn: Prunella modularis)
 • Houtduif (Latijn: Columba palumbus)
 • Huismus (Latijn: Passer domesticus)
 • Huiszwaluw (Latijn: Delichon urbica)
 • Kauw (Latijn: Corvus monedula)
 • Keep (Latijn: Fringilla montifringilla)
 • Kievit (Latijn: Vanellus vanellus)
 • Koekoek (Latijn: Cuculus canorus)
 • Koolmees (Latijn: Parus major)
 • Kuifmees (Latijn: Parus cristatus)
 • Matkop (Latijn: Parus montanus)
 • Merel (Latijn: Turdus merula)
 • Nachtegaal (Latijn: Luscinia megarhynchos)
 • Pimpelmees (Latijn: Parus caeruleus)
 • Putter (Latijn: Carduelis carduelis)
 • Ringmus (Latijn: Passer montanus)
 • Roek (Latijn: Corvus frugilegus)
 • Roodborst (Latijn: Erithacus rubecula)
 • Scholekster (Latijn: Haematopus ostralegus)
 • Sijs (Latijn: Carduelis spinus)
 • Sperwer (Latijn: Accipiter nisus)
 • Spreeuw (Latijn: Sturnus vulgaris)
 • Staartmees (Latijn: Aegithalos caudatus)
 • Steenuil (Latijn: Athena noctua)
 • Tjiftjaf (Latijn: Phylloscopus collybita)
 • Torenvalk (Latijn: Falco tinnunculus)
 • Turkse Tortel (Latijn: Streptopelia decaocto)
 • Veldleeuwerik (Latijn: Alauda arvensis)
 • Vink (Latijn: Fringilla coelebs)
 • Vlaamse Gaai (Latijn: Garrulus glandarius)
 • Watersnip (Latijn: Gallinago gallinago)
 • Winterkoning (Latijn: Troglodytes troglodytes)
 • Witte Kwikstaart (Latijn: Motacilla alba)
 • Wulp (Latijn: Numenius arquata)
 • Zanglijster (Latijn: Turdus philomelos)
 • Zwarte Kraai (Latijn: Corvus corone)
 • Zwarte Mees (Latijn: Parus ater)
 • Zwarte Roodstaart (Latijn: Phoenicurus ochruros)

Het herkennen van vogels

Een eenvoudige manier om te achterhalen welke vogel u gezien heeft is door de vogel te vergelijken met de afbeeldingen in een boek of op internet. Bedenk wel dat mannetjes en vrouwtjes een verschillend verenkleed kunnen hebben. In de winter zijn de kleuren meestal minder fel. En door schaduw en slecht licht zijn soms de kleuren moeilijk waar te nemen. Wanner u serieus te werk wilt gaan kunt u het beste een verrekijker en een notitieblok gebruiken (dan kunt u later uw aantekeningen vergelijken met de omschrijvingen in vogelboeken of op internet. Bij het maken van aantekeningen zijn de volgende punten van belang:Waar heeft u de vogel gezien

 • Grootte en vorm
 • Vorm van de snavel
 • Kleur
 • Speciale kenmerken (strepen, vlekken?)
 • Geluid

In het begin zal het nog wennen zijn om de vogels te herkennen, vooral als de vogel maar een paar seconden te zien is. Maar al snel zult u er handigheid in krijgen en met de opgedane kennis kunt u steeds sneller de vogels herkennen. U zult zien dat er ineens veel meer soorten vogels in uw tuin verblijven dan u denkt!