De witkraagtimalia

Bijna nooit werd de witkraagtimalia (Stachyris shorocica orientalis) geïmporteerd. Dit is een vogel, die niet algemeen voorkomt en alleen leeft op het oostelijk deel van het eiland Java. Deze vogels zijn ingedeeld bij de boomtimalia’s, een geslacht (Stachyris), dat bestaat uit ongeveer vierentwintig soorten, die in formaat sterk van elkaar verschillen en een grote variatie vertonen in kleur en tekening. De witkraagtimalia bereikt een lengte van achttien centimeter. Hij leeft bijna uitsluitend in dicht struikgewas en valt daardoor bijna niet op. Het enige, waarmee hij zich verraadt, is zijn luide roep. Ze leven in kleine groepen en meestal niet samen met andere vogelsoorten. Hun voedsel bestaat uit allerlei soorten kruipende insecten, torren, sprinkhanen en dergelijke.

In het dichte struikgewas bewegen ze zich hoofdzakelijk springend en lopend van tak naar tak voort. Vliegen doen ze vaak niet meer dan een paar vleugelslagen, al kunnen ze in geval van nood best een hele afstand vliegend afleggen. Laag boven de grond in het dichte struikgewas bouwen ze een stevig, komvormig nest. De legsels bestaan uit twee of drie witte eieren zonder tekening. Over het broedgedrag en de verdere verzorging van de jongen is tot nu niets bekend.

Bamboe kopen

Ben je van plan om een bamboe te kopen, dan is het goed om je te verdiepen in deze plant.

Bamboe kan namelijk in verschillende soorten klimaten overleven. Ze verspreiden zich via de wortels en groeien heel hard. Er bestaat een bamboesoort die zelfs 1 meter per dag kan groeien, dus het is handig om van te voren uit te zoeken welke soort je wilt en waar je deze wil planten.

Soorten bamboe

Bamboe is een verzamelnaam voor een aantal soorten planten die een geslachtengroep vormen van de grassen. De stengels bestaan uit dichte vezelbundels die van binnen hol zijn. De stam van een bamboe kan variëren van een paar centimeter tot 35 meter hoogte. Bamboe kan in verschillende soorten klimaten overleven.

Bamboe niet woekerend

Wellicht dat je geschrokken bent nu je weet dat bamboe zo kan woekeren. Vooral als je van plan was tegen de schutting van de buren te zetten. Dit kan tot conflicten leiden als deze plant ongecontroleerd gaat woekeren bij de buren in de tuin. Daar zit niemand op te wachten. Dus bepaal van te voren de juiste locatie voor deze plant. De Fargesia is de enige bamboesoort die niet gaat woekeren.

Bamboe verzorgen

Een bamboe is een wintergroene tuinplant. Bamboe is dan ook zeer geschikt als een wintergroene haag. In droge periodes moet je een bamboe water geven, anders gaat het blad vallen. Deze plant mest je het beste in het voorjaar met koemest korrels. De oude stengels die moet je bij de grond wegknippen, want dat stimuleert de plant om nieuwe stengels aan te maken. Wortelbegrenzer aanleggen is aan te raden bij alle bamboesoorten, behalve de Fargesia.

 

 

 

 

 

 

Wat is Biologische landbouw

Uitgangspunten

De biologische landbouw streeft er naar op een duurzame wijze voedsel te produceren. Dit streven vind je terug in een aantal intenties.
Een biologische boer…
* produceert voeding met een hoge voedingswaarde, welke bovendien vrij is van chemische bestrijdingsmiddelen
* streeft naar het behoud en waar nodig herstel van een vruchtbare bodem, de natuur en het landschap
* behoud de genetische diversiteit van gewassen en vee
* vermijdt handelingen die het milieu belasten
* gebruikt zo min mogelijk eindigende grondstoffen
* geeft vorm aan een veelzijdige bedrijfsstructuur met een zo veel mogelijk gesloten kringloopsysteem
* houdt zijn vee op een manier dat recht gedaan kan worden aan haar soorteigen gedrag

Biologische landbouw, een verzamelnaam?

De begrippen biologische landbouw, ecologische landbouw en biologisch-dynamische landbouw worden vaak verwisseld. Voor de duidelijkheid: biologische landbouw is de verzamelnaam van biologisch-dynamische en ecologische landbouw.

Biologisch-dynamische landbouw

De oorsprong van de bd-landbouw ligt aan het begin van de vorige eeuw. Enkele antroposofische ingestelde boeren voorzagen problemen met een uitsluitend materialistisch ingestelde landbouw. Rudolf Steiner heeft toen, op hun verzoek, een aantal lezingen georganiseerd welke nu als basis van de bd-landbouw worden gezien. Een belangrijke principe is dat de boer zijn bedrijf ziet als een levend organisme waarin verschillende organen samen werken. Het bedrijf kent verschillende organen, zoals de bodem, de gewassen, de dieren, de mesthoop en de mensen. Elk orgaan heeft zijn eigen functie en stelt zijn eigen eisen, het is aan de boer om het organisme zo goed mogelijk te besturen.
Het belangrijkste streven is het levend maken van de bodem door het voeden en stimuleren van het bodemleven. Het dynamische in de bd-landbouw uit zich in het feit dat het bedrijf altijd in ontwikkeling is, met andere woorden: er zit dynamiek in. Het bedrijf loopt elk jaar een cyclus rond, waarin niet alleen het bedrijf zich verder ontwikkelt, maar ook de mensen die op de boerderij werkzaam zijn.
Preparaten zijn een belangrijk hulpmiddel bij het vruchtbaar maken van de bodem. Door het gebruik van homeopathische middelen worden levensprocessen in de aarde en de gewassen gestimuleerd. De preparaten moeten de kosmische krachten bundelen en doorsturen naar de bodem, de composthoop en het bodemleven.

Ecologische landbouw

Ecologische landbouw vindt zijn oorsprong in de jaren ‘70 van de vorige eeuw toen milieubeschermers zich zorgen maakten over de schadelijke gevolgen van kunstmest en bestrijdingsmiddelen voor het milieu. Vanuit een soort van tegenbeweging hebben een aantal boeren zich verenigd en een aantal regels opgesteld, waamee ze de natuur en het milieu proberen te sparen en op een andere wijze tot omgang met hun gewassen en vee komen.