De witkraagtimalia

Bijna nooit werd de witkraagtimalia (Stachyris shorocica orientalis) geïmporteerd. Dit is een vogel, die niet algemeen voorkomt en alleen leeft op het oostelijk deel van het eiland Java. Deze vogels zijn ingedeeld bij de boomtimalia’s, een geslacht (Stachyris), dat bestaat uit ongeveer vierentwintig soorten, die in formaat sterk van elkaar verschillen en een grote variatie vertonen in kleur en tekening. De witkraagtimalia bereikt een lengte van achttien centimeter. Hij leeft bijna uitsluitend in dicht struikgewas en valt daardoor bijna niet op. Het enige, waarmee hij zich verraadt, is zijn luide roep. Ze leven in kleine groepen en meestal niet samen met andere vogelsoorten. Hun voedsel bestaat uit allerlei soorten kruipende insecten, torren, sprinkhanen en dergelijke.

In het dichte struikgewas bewegen ze zich hoofdzakelijk springend en lopend van tak naar tak voort. Vliegen doen ze vaak niet meer dan een paar vleugelslagen, al kunnen ze in geval van nood best een hele afstand vliegend afleggen. Laag boven de grond in het dichte struikgewas bouwen ze een stevig, komvormig nest. De legsels bestaan uit twee of drie witte eieren zonder tekening. Over het broedgedrag en de verdere verzorging van de jongen is tot nu niets bekend.